+48 532 773 737
biuro@creo-tech.pl
Creo-Tech Zduńska Wola - Architekt, aranzacja wnętrz, projekty budowlane

Zgłaszanie robót budowlanych

Nie wszystkie inwestycje wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Istnieje grupa obiektów budowlanych oraz robót budowlanych, których wykonanie wymaga dokonania odpowiedniego zgłoszenia.

Zgłoszenie  takie musi zawierać stosowny wniosek oraz  załącznik  w formie rysunkowej   i opisu robót podlegających zgłoszeniu (np.: opis robót podlegających zgłoszeniu dotyczący wykonania ogrodzenia frontowego od strony drogi publicznej).

Szczegółowy wykaz robót i obiektów budowlanych, których realizacja wymaga dokonania odpowiedniego zgłoszenia znajduje się w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (wraz z późniejszymi zmianami).

Termin i cena przygotowania zgłoszenia robót budowlanych ustalana jest indywidualnie.