+48 532 773 737
biuro@creo-tech.pl
Creo-Tech Zduńska Wola - Architekt, aranzacja wnętrz, projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi ostatnie stadium dokumentacji projektowej. Jest to szczegółowy projekt techniczny, wykonywany na podstawie projektu budowlanego. Może być rozwinięty o poszczególne branże:  architekturę, konstrukcję, instalacje.

Forma, skala i zakres rysunków  oraz części opisowej jest indywidualnie dostosowana do stopnia złożoności poszczególnych części projektowanego obiektu budowlanego, jego rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych , instalacyjnych i założonego wyposażenia technicznego.

Obowiązujące przepisy prawne szczegółowo nie regulują zakresu i formy projektu wykonawczego.

Zagadnienia dotyczące projektu wykonawczego w niewielkim stopniu reguluje Ustawa z dnia 29.01.2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (z późniejszymi zmianami) oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - użytkowego (wraz z późniejszymi zmianami).
Termin i cena opracowania projektu wykonawczego ustalana jest indywidualnie.