+48 532 773 737
biuro@creo-tech.pl
Creo-Tech Zduńska Wola - Architekt, aranzacja wnętrz, projekty budowlane

Projekty koncepcyjne

W procesie powstawania dokumentacji projektowej można wyróżnić określone jej stadia, które są uszczegóławiane w kolejnych fazach powstawania projektu. Pierwszym etapem projektowym w tzw. fazie przedinwestycyjnej jest koncepcja projektowa. Służy ona do  przeprowadzenia analizy - warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowania programu i koncepcji inwestycji.  

Na podstawie opracowanej koncepcji możliwe jest określenie orientacyjnego nakładu finansowego jakiego wymaga dana inwestycja, dokonanie wyboru standardu oraz doboru materiałów, wyposażenia itp..

Koncepcja taka w zależności od rodzaju inwestycji zawiera  wstępną propozycję zagospodarowania działki, precyzuje program funkcjonalny i gabaryty. Opracowywana jest z uwzględnieniem wymagań Inwestora.
Termin i cena opracowania koncepcji  ustalana jest indywidualnie.