+48 532 773 737
biuro@creo-tech.pl
Creo-Tech Zduńska Wola - Architekt, aranzacja wnętrz, projekty budowlane

Inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacja  jest to opracowanie złożone z części opisowej i rysunkowej . Opracowanie takie sporządza się na podstawie przeprowadzonych oględzin i pomiarów istniejącego obiektu budowlanego.
Inwentaryzacja może być częścią projektu wielobranżowego a jej przeprowadzenie jest niezbędne przy sporządzaniu projektu np. przebudowy, nadbudowy czy rozbudowy istniejącego budynku.
Może również, na zlecenie Inwestora stanowić niezależne opracowanie.

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane inwentaryzacja istniejącego budynku jest wymagana w przypadku:

  • przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy istniejącego obiektu budowlanego,
  • zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu / lokalu.


Zakres i forma inwentaryzacji  zależy przede wszystkim od celu w jakim jest wykonywana.
Termin i cena opracowania inwentaryzacji ustalana jest indywidualnie.