+48 532 773 737
biuro@creo-tech.pl
Creo-Tech Zduńska Wola - Architekt, aranzacja wnętrz, projekty budowlane

Aranżacje wnętrz

Pasja, doświadczenie  i ogromne zaangażowanie pozwalają stworzyć projekt aranżacji wnętrz na najwyższym poziomie, dopasowany do Państwa potrzeb zarówno pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym.

W trakcie procesu projektowego  doradzamy i  pokazujemy możliwości tak aby podejmowane przez Państwa decyzje były w pełni świadome i trafne.

Efektem współpracy projektanta i Inwestora jest oryginalny - spersonalizowany pod kątem Państwa oczekiwań  projekt.
Zakres prac projektowych zawsze dopasowany jest indywidualnie do potrzeb Inwestora. Proces projektowy odbywa się w 3 etapach.

ETAP 1 – ZBIERANIE INFORMACJI

Etap ten rozpoczyna się  inwentaryzacją , czyli wizją lokalną wraz z wykonaniem pomiarów stanu istniejącego  i sporządzeniem  dokumentacji fotograficznej. W dalszej kolejności projektant ustala z Inwestorem jakie są jego oczekiwania dotyczące funkcji i estetyki wnętrza.

ETAP 2 - PROJEKT KONCEPCYJNY

Kolejny etap to przygotowanie  2-3 koncepcji układu funkcjonalnego projektowanego wnętrza. Na ich podstawie powstaje uzgodniony  z Inwestorem  ostateczny układ funkcjonalny. Jest on bazą  do stworzenia  poglądowych wizualizacji.
Równolegle  z pracami nad wizualizacją lub bezpośrednio po akceptacji ostatecznej wersji, przedstawiane są  propozycje materiałów wykończeniowych.

ETAP 3 -  DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Akceptacja proponowanych rozwiązań zamyka proces twórczy. Na podstawie wypracowanej koncepcji  sporządzany jest szczegółowy projekt wykonawczy w postaci rysunków technicznych. Projekt techniczny zawiera:

  • zwymiarowane rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian
  • rysunki mebli i innych indywidualnie projektowanych elementów wyposażenia
  • detale
  • zestawienie materiałów