+48 532 773 737
biuro@creo-tech.pl
Creo-Tech Zduńska Wola - Architekt, aranzacja wnętrz, projekty budowlane

Analizy przedprojektowe

Analizy przedprojektowe to bardzo istotny, a w przypadku większych inwestycji obowiązkowy, element procesu projektowego. Dostarczają one informacji potrzebnych zarówno projektantowi jak i inwestorowi. Analiza informuje o możliwościach zabudowy działki, ostrzega o ewentualnych problemach, mogących wystąpić w trakcie procesu inwestycyjnego. Na ich podstawie architekt może usytuować budynek na działce (terenie inwestycji),  wstępnie obliczyć jego powierzchnię oraz przygotować propozycję zagospodarowania terenu wokół budynku. Przeprowadzenie analizy pozwala rozpoznać  większość zagadnień i problemów, które trzeba będzie rozwiązać na etapie projektu budowlanego, pozwala określić czas jego wykonania, stopień skomplikowania i koszt  projektu.

Analizy przedprojektowe warunkują dobre przygotowanie projektanta, będąc jednocześnie gwarancją powodzenia przyszłej inwestycji

Analiza  przeprowadzana jest na podstawie:

  • uzyskanego wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • w przypadku braku planu - decyzji o warunkach zabudowy uzyskanej po uprzednim przygotowaniu wniosku o warunki zabudowy, który zawiera wstępną koncepcję zagospodarowania terenu ,
  • uzyskanych wstępnych zapewnień dostawy mediów
  • kopii mapy zasadniczej do celów opiniodawczych
  • wypisu z rejestru gruntów
  • porównania zamierzeń inwestycyjnych klienta z możliwościami wynikającymi z powyższych warunków.


Termin i cena przeprowadzenia analizy ustalana jest indywidualnie.